Årlig vedlikeholdsrunde

Tidligere i år gikk vi over til den digitale løsningen "Feil på gatelys".  
Ved bruk av "Feil på gatelys" vil innmeldt tekst sendes direkte til driftsleder Jonny Lilletveit på mail. Alle innspill vurderes. Noen feil blir «kun» rettet opp i forbindelse med de årlige vedlikeholdsrundene i september. Dersom noen prøver å sende inn en feil som tidligere er sendt inn, får man beskjed om dette. Melding om feil blir ikke journalført og det sendes ingen tilbakemelding til innsender.

I slutten av september vil det foregå en utskifting av defekte gatelys. Vi er takknemlig dersom dere i løpet av to uker kan gå inn på nettsiden og melde fra om hvilke lys som er defekt  (ikke lyser). Neste gjennomgang vil bli i desember, og det er kun ekstra viktige lys som vil bli fikset i perioden september - desember.

Vi har lagt inn en hurtiglink til "Feil på gatelys" under søkefeltet helt øverst på våre hjemmesider.

Kontaktinformasjon