Bakgrunn for saken

Ifølge ny forskrift skal feieren sjekke brannsikkerheten og feie skorsteinen på alle hytter og fritidsboliger på lik linje med vanlige boliger.
Setesdal brannvesen IKS skriver følgende på sine hjemmesider:

Setesdal brannvesen IKS har kartlagt alle fritidsboligene i våre kommuner, og vi startet med feiing og tilsyn i 2018. I de fem kommunene er det ca. 8 000 hytter. 

Hva koster det?

Alle kommunene innen Setesdal brannvesen IKS (Bykle, Valle, Bygland, Evje & Hornnes og Iveland) har en fast pris på feieravgiften. Det betyr at man betaler det samme beløpet hvert år selv om man ikke nødvendigvis har hatt besøk av feieren det samme året. Feiergebyret er basert på selvkort prinsippet. Det innebærer at gebyret kun skal dekke utgiftene for denne kommunale tjenesten. Det er ikke mulig å kreve inn feiergebyr fra huseiere som ikke har fyringsanlegg.

Aktuelle linker

Kontaktinformasjon