Den løsningen vi har valgt å bruke heter Digipost. Dette er en sikker løsning hvor du enkelt kan opprette din egen private postkasse på nett, kostnadsfritt, for mottak og oppbevaring av elektronisk post. Har du tegnet en avtale om elektronisk postkasse, trenger du ikke å se etter digital post fra kommunen. Du får varsel på SMS eller e-post når du har mottatt ny faktura eller et brev.

Hva er digipost?
Digipost er utviklet av Posten Norge. Her kan du enkelt sende og motta viktig post. Og du kan lagre brev og dokumenter i et sikkert arkiv og hente dem frem når du vil, fra hvor du vil. 

Med digital postkasse får du:

  • Samlet post fra det offentlige trygt og gratis ett sted
  • Tilgang til posten din hvor og når du vil
  • Varsel på SMS eller e-post når du får viktige brev
  • Raskere svar og informasjon fra det offentlige
  • Lagret all viktig post samlet på et sikkert sted
  • Spart miljøet og redusert offentlige utgifter
  • Post fra private avsendere på samme sted

Hvem sender elektronisk post?
Det offentlige, kommune og stat, skal forbedre sin kommunikasjon med innbyggere. Alle skal tilby elektronisk kommunikasjon med innbyggere og brukere. Vi har startet opp med forsendelse av ordinære brev til din digitale postkasse. I disse dager innfører vi en løsning som innebærer at kommunale fakturaer også vil komme i din elektroniske postkasse.