Dette tilsvarer en ledighet på kun 1,7%. I Aust-Agder fylke er det kun Åmli kommune som har færre ledige i prosent, mens tallet for fylket som helhet ligger på 3,2%.
Antall arbeidsledige i Iveland har blitt redusert med fire personer siste måned og seks personer siste år, en gledelig utvikling.