Bli med på festen / linker

Julegada i Vennesla vil ha følgende åpningstider:

  • 13. og 14. desember: 16.00-22.00
  • 15. og 16. desember: 10.00-22.00
  • 17. - 20. desember : 16.00-22.00

Iveland kommune sitt tilbud:
Iveland kommune tilbyr lokale lag / foreninger / bedrifter å markedsføre seg på best mulig måte disse åtte dagene. Vi tenker oss at hver interessent får en dag (muligens to) hver i den "kommunale boden".  Dersom interessen er tilstede og vi får inntil åtte interesenter å samarbeide med vil kommunen betale for en stor julebod (200x300 cm). Vi har reservert en bod frem til mandag 5. november. Dersom din organisasjon / bedrift ønsker å bli med på dette, må man kontakte kulturleder Finn Terje Uberg (901-17842) innen søndag 4. november.

Våre forventninger:
Iveland kommune vil selv ha litt informasjon i boden, og våre samarbeidspartnere må kjenne litt til kommual virksomhet og kunne snakke "varmt" om kommunen!  Forøvrig vil man få oppgitt kontaktpersoner for evt henvendelser.

Dersom dette er av interesse, meld fra til kulturleder (901-17842) innen søndag 4. november. Det er ønskelig at du oppgir hvilken dag (hvilke dager) du ønsker å være tilstede. Kommunen står helt fritt til å fordele dagene dersom interessen blir veldig stor.

Arrangøren opplyser at det blir omlag 160 ulike arrangement disse åtte dagene fra tre operative scener med det beste av lyd og lys. Scenene vil fylles med sang, musikk og underholdning og vil dermed skape en magisk julestemning. Dersom du har lyst til å  stå på scenen eller kjenner noen som kunne tenke seg dette, er det bare å ta kontakt med Åse Røyksund (918-56573) eller Dag Hagen (913-60862).

Aktuelle linker:

Julegada bod
Julebod på 200 x 300 cm 

Kontaktinformasjon