Stillingsannonse

Følgende stillinger er ledige:

  • Sykepleier natt: 70%, 50% og 33% (helg)
  • Sykepleier dag/kveld: 30% (helg) 

Stillingene er tilknyttet langtids- og korttidsavdeling som består av totalt 14 beboerrom, herunder ØHD (øyeblikkelig hjelp døgntilbud). 

Iveland kommune er sertifiserte gjennom Likestilt arbeidsliv, og vi mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi ønsker medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver for å bidra til best mulig oppgaveløsning.

Les stillingsannonsen og søk på stillingene

Kontaktinformasjon