Skatteetaten overtar oppgaven

Skatteetaten vil med dette få et helhetlig ansvar for fastsetting, innkreving og kontroll av skatter og avgifter. Etter denne datoen er det ikke lenger skatteoppkrevere i norske kommuner.
Les mer om denne overgangen på skatteetaten sine hjemmesider.

Oppgavene som overføres til Skatteetaten i november er blant annet behandling av restskatt, skattepenger til gode, tilleggsforskudd, forskuddstrekk, arbeidsgiveravgift, motregning og utleggstrekk knyttet til skattekrav, skatteattester og konto-/saldoutskrift for skatt og avgift. 

Vårt nærmeste skattekontor er i Kristiansand. Grunnet koronasituasjonen er kontoret kun åpent for saker som krever fysisk oppmøte slik som ID-kontroll og farskapssaker pr oktober 2020. Øvrige henvendelser må skje digitalt, chat, pr telefon (800 80 000) eller pr post.  

Iveland kommune har for øvrig ikke hatt noen egen skatteoppkrever på svært mange år. Dette har vært en tjeneste vi har kjøpt fra Vennesla kommune.

 

Kontaktinformasjon

Vi anbefaler at du tar direkte kontakt med skatteetaten ved evt spørsmål.

Alternativ:
Skatteoppkrever for Vennesla og Iveland (t.o.m. 30.10.20); Gisle Espeland, 982 99 714