Annes Spiseri holder åpent for salg av mat og drikke fra kl. 18.30. 
Gratis inngang.
Velkommen!

En barndom uten vold 1000x1400