Hvert annet år må samtlige vaktmestere gjennom en kort og effektiv oppfriskning omkring ting og tang som rører seg i og rundt Ivelandshallen. En gjennomgang av brannveiledning, rømningsveier, sikkerhet etc vil stå på programmet. Et godkjent vaktmesterkurs er et krav for gratis leie for de lokale foreningene. 
Privatpersoner er også hjertelig velkommen til å bli med. Ivelandshallen er tilgjengelig for alle (godkjente vaktmestere) over 18 år, men enkeltpersoner må betale leie ut i fra gjeldende satser.

Vi gjennomfører et ekstra vaktmesterkurs tirsdag 8. november kl. 18.00