Vedtatt av Stortinget

Stortinget har vedtatt at de som mottok bostøtte for februar 2019, får en ekstra utbetaling på 2 950 kroner tirsdag 9. april. Er det flere i husstanden, øker utbetalingen med 120 kroner for hver person som bor i husstanden. 

 

Aktuell link