Saker til behandling - lytt til debatten

Følgende saker står på sakskartet:

  • Interpellasjon fra representanten Jan Andre Myhren (H), om Iveland Høyre ønsker å belyse saksbehandling fra rådmann utover kommunestyrets vedtak 10.12.2020
  • Skolestruktur - utvide utredning

Saksdokumenter (vi anbefaler Internet Explorer)

Lytt til debatten:
Møte blir avholdt på teams, men vi sender møte direkte via denne linken. Sendingen starter 5-15 min før selve møte. Lydfilene blir lagt ut på våre hjemmesider fredag. 

Kontaktinformasjon