Informasjon - gode linker

Eiendomsskattesatsen for 2021 settes til 7 promille, j.fr eiendomsskatteloven §11.
For boligdelen av eiendommer med selvstendige boenheter (herunder fritidseiendommer) settes eiendomsskattesatsen til 3 promille, j.fr eiendomsskatteloven §12.a

Klage på takst må sendes skriftlig til eiendomsskattekontoret innen 12. april. Benytt evt vårt elektroniske skjema.

Eiendomsskatt - tjenestebeskrivelser:
Les mer om eiendomsskatt på våre hjemmesider. Her finner du også link til ulike tjenestebeskrivelser som omhandler eiendomsskatt.
 

Eiendomsskattelistene for 2021

Her følger eiendomsskattelistene sortert:

Kontaktinformasjon