Sikker sending til kommunen

Mange sender dokument til kommunen via epost. Epost kan være en usikker kanal, og kan i verste fall bli stoppet i spamfilter. Ved å bruke tjenesten eDialog, åpner Iveland kommune for at du kan sende inn dokument via en sikker kanal. Vi ønsker at både privatpersoner og virksomheter nytter anledningen til å sende dokumenter trygt inn til oss!

Her finner du eDialog for Iveland kommune

NB: For å bruke denne tjenesten, må du autentisere deg ved hjelp av ID-porten.

Slik fyller du ut skjemaet: eDialog - sikker innlevering av dokumentasjon til Iveland kommune (pdf)

Du kan fortsatt bruke epost for enkle spørsmål som ikke skal journalføres i kommunen sitt sak/arkivsystem. Vår epost adresse er postmottak@iveland.kommune.no

Forsendelse av dokumenter som ikke er offentlige:
Tjenesten er godt egnet til å sende inn dokument som ikke er offentlige. Kanalen er kryptert og avsender autentisert. Filene kommer rett inn i kommunen sitt sak/arkivsystem der de blir fordelt til saksbehandler.

Kontaktinformasjon