Drømmestipendet

50 kulturutøvere skal i 2021 motta til sammen 1,5 millioner kroner i form av Drømmestipendet 2021. Nå er jakten på gode Drømmestipendkandidater i Iveland kommune i gang!
I 2021 utdeles Drømmestipendet for 18. gang av Norsk kulturskoleråd og Norsk Tipping. I år er det visse endringer:

  • Stipendbeløpet er økt fra kr. 15.000,- til kr. 30.000,-. Antall stipend er redusert fra 100 til 50.
  • Stipendmottakere må være mellom 18-25 år (født mellom 01.01.95 - 31.12.02).
  • Søk på Drømmestipendet innen 8. januar 2021

Iveland kommune har tre tidligere vinnere, nemlig Marlyn Hansen (2012 (sang)) og Thea Johannessen (2017 (skapende skriving)) og Andine Løvdal (2020 (skapende skriving)).

Drøm og ferdigheter vil bli vektet likt i vurderingen av søknaden. 
Les mer om dette på deres nettsider. 

Tilknyttede elementer / linker

Kontaktinformasjon