Hver kommune kan nominere en person eller gruppe innen flere ulike kategorier som f.eks dans, musikk, skapende skriving, teater og kunst. Drømmestipendet består av 100 stipendier à 10 000 kroner - til sammen én million kroner. Stipendordningen er et samarbeidsprosjekt mellom Norsk kulturskoleråd og Norsk Tipping.

Drømmestipendet utdeles i 2017 til kulturutøvere født i perioden 01.01.1997 - 31.12.2004.

Dersom DU ønsker å komme i betraktning innenfor ditt kulturområde, må du kontakte Iveland kulturkontor innen 8. februar (gjerne mail). Skriv litt om deg selv og din DRØM! På bakgrunn av disse tilbakemeldingene vil kommunen prioritere hvem som skal bli vår(e) kandidat(er) i den nasjonale vurderingen. 
I 2012 vant Marlen Hansen et drømmestipend på kr. 10.000,-. Er det din tur i år?

Ytterligere informasjon vil du finne på Drømmestipendet sine nettsider eller ved å ta kontakt med kulturleder.