I følge møteinnkallingen vil rådmannens forslag til økonomiplan 2015-2018 og årsbudsjett 2015 bli eneste formelle sak på sakskartet denne dagen.