Informasjon om studiet

UiA sine hjemmesider finner du all nødvendig informasjon om studiet. Utdannelsen tar 4,5 år (deltid), og starter opp høsten 2023.