Spill for seniorer - hvorfor?

Årets Digitale Festival - "Spill for seniorer", er ment både som en inspirasjon og en veiviser for seniorer som ønsker et morsomt, engasjerende tidsaktuelt og ikke minst nyttig aktivitetstilbud.

Forskning har vist at det å spille spill er til hjelp for å få en bedre digital forståelse. Det å lære seg en ny teknologi gjør at seniorer lettere tar til seg og begynner å bruke andre teknologier. I tillegg viser forskningen, at å spille spill ofte kan bli til en sosial aktivitet, og dermed bidra til å motvirke ensomhet, samt at de rette spillene kan være sunn for både kropp og hjerne. Seniornett vil åpne døren til en spillverden, der vi helt bevist styrer unna alt som har med pengespill eller voldelig spill å gjøre, og bare vil introdusere nyttige, morsomme og sosialiserende spill som kan passe seniorer. Vi har stor tro på at årets Digital Festival blir vellykket, fordi vi tror at mange seniorer er interessert i og nysgjerrige på årets tema.

Seniornett er først ute med å arrangere en spillmesse spesielt rettet mot seniorer. Dette er altså en unik mulighet for deg som senior til å kunne utforske alt om spill og spillmuligheter. 
Vi håper du vil benytte deg av denne unike sjansen. God fornøyelse 😊!
Digital festival - plakat

 

Spill og spillmuligheter på Iveland

Det er mulig å spille spill på mange forskjellige enheter. Den minste enheten er selvfølgelig en smarttelefon. Det er godt mulig å spille på den, men det vil for noen spill bli litt knotete.
nettbrett er skjermen som regel betydelig større og det er lettere å kontrollere spillet. 
Når man bruker PC blir opplevelsen straks en del bedre. Ikke bare fordi det er større skjerm, men også fordi utvalget av spill er mye bredere for PC enn for nettbrett eller smarttelefon.

Neste enhet i rekken en såkalt spillkonsoll. Da blir en spillkonsoll koblet til en TV. Spillet blir enda mer livlig og ekte, og man spiller med en kontroll i hånden. Det finnes 3 typer konsoller: Nintendo Switch, Sony Playstation og Microsoft sin Xbox One. Sony Playstation finnes i 2 versjoner, PS4 eller PS5. For Nintendo og Xbox finnes det eldre versjoner tilgjengelig.

Siste gren på stammen er VR-briller. VR står for Virtual Reality eller virtuell virkelighet. Med VR-briller på hodet vil du komme rett inn i spillet. Svært virkelig og veldig fascinerende. 

VR-spill: Dette er Virtual Reality (virtuell virkelighet) - spill, som i utgangspunktet er interaktive spill. Det vil si at man selv er aktiv i spillet. Den virtuelle virkeligheten, og det faktum at du har spillet 360 grader «rundt deg» gjør det til en imponerende og fascinerende opplevelse. 

ALT dette kan våre seniorer teste ut på Iveland folkebibliotek torsdag 28. oktober mellom kl. 11.00-14.00 

Hva er Seniornett?

Seniornett er en frivillig, ideell og partipolitisk uavhengig organisasjon med formål å styrke digital kompetanse hos seniorer. Seniornetts mål er videre å skape arenaer der seniorer kan øke sine digitale kunnskaper og ferdigheter for å mestre digitale verktøy og tjenester i hverdagen.

Seniornett har per i dag ca. 220 lokale foreninger som gir et tilbud til seniorer som ønsker å tilegne seg selv digitale kunnskaper. 

Kontaktinformasjon