Klagefrist 3 uker

Vedtaket kan klages på av berørte grunneiere og andre berørte, jf. plan- og bygningsloven §§ 12-12, 1-9. Klagefristen er tre uker fra kunngjøring.
Frist for krav om erstatning etter plan- og bygningsloven § 15-3 er tre år fra kunngjøring.

Planens dokumenter er tilgjengelig i denne artikkelen og via vår digitale kartoversikt.

Plandokumenter / link

Digital kartbase:
I forbindelse med Iveland gård vil det fremdeles ta noen uker før den ligger ute blant de vedtatte reguleringsplanene. Den ligger nå ute blant "Reguleringsplan til behandling".
Du finner vår digitale kartbase her

Kontaktinformasjon