Planforslaget legger til rette for sentrumsnær boligbygging og videreutvikling av sentrumsfunksjoner. Planområdet er redusert i forhold til første forslag.
Alle dokumenter til saken vil du finne i tilknytning til denne artikkelen.

Evt merknader og innspill sendes inn via eget skjema. Høringsfristen er tirsdag 15. august.