Skal Norge bli en suksess som et fleretnisk og flerkulturelt land, må innvandrere bli fullverdige borgere i sitt nye land med de samme rettigheter og plikter som alle andre. Amal Aden ønsker å hjelpe det norske samfunnet til å forstå hvordan mange av innvandrerne lever, slik at samfunnet lettere kan hjelpe dem på en fornuftig måte. Den som har hatt skoen på seg, vet hvor den trykker ...

 Foredraget varer ca 50 minutter. Spørsmål og dialog.
 Gratis inngang.

Informasjon om Amal Aden:
Amal Aden (pseudonym) er født i Somalia i 1983. I 1996 kom hun til Norge etter å ha vært gatebarn i Somalia i flere år. Også starten i Norge ble tøff: Møtet med en annen kultur, barnevern og andre offentlige instanser som ikke klarte å hjelpe henne. Hun endte i rusmiljøet på Grønland, og levde i perioder på gata i Oslo.
De siste årene har hun arbeidet som tolk, og vært likemann og flyktningguide for somaliske flyktninger. Hun er opptatt av integrering, spesielt av kvinner og barn fra Somalia.
Nå gjør hun det hun liker aller best: Skriver og jobber for kvinner og barns rettigheter.

Amal Aden har vært foredragsholder fra 2008, og har utgitt bøkene:

  • Se oss. Bekymringsmelding fra en ung norsksomalisk kvinne (2008)
  • ABC i integrering - 111 gode råd om hvordan alle kan bli fullverdige borgere i det norske samfunnet (2009)
  • Min drøm om frihet (2009) 
  • Det skal merkes at de gråter - Om likestilling blant somaliere i Norge (2011)
  • Om håpet glipper, er alt tapt. Homofile flyktninger (2012)

Noen av bøkene vil være mulig å låne med seg hjem etter arrangementet.