På deres hjemmeside finnes nå en del opplysninger om fremdrift for utbygging av mobildekning mv. Det vil komme noen forbedringer i forhold til både utforming og innhold, men prosjektledelsen velger likevel å åpne siden nå.
Et spenningsmoment er de kommunale søknadene om støtte til bredbåndsutbygging som ble sendt Post- og teletilsynet i juni. 19 av kommunene på Agder sendte inn til sammen 42 søknader. Kommunene kan vente svar i september/oktober.

Vi har lagt ut en link til sidene i footeren nederst på hver side.