Informasjon - aktuell link

Pårørendeskolen er et kurs- og samtaletilbud til pårørende som har et familiemedlem eller en nær venn med demenssykdom. Personen med demens kan bo hjemme eller på institusjon. Pårørende kan få økt kunnskap om demens, kan møte andre pårørende i samme situasjon og fagpersoner med kompetanse på området.

Kurset er lagt opp over 4 samlinger. Gjennom foredrag, film, samtaler og en “god” kaffepause skal det tas opp følgende temaer:

  • Demenssykdom: forekomst, årsaker, symptomer, utredning
  • Kommunikasjon med personer med demens, praktiske ting i hverdagen, tekniske hjelpemidler
  • Vanskelig atferd hos personer med demens
  • Viktige lover og rettigheter: pårørendes rolle / vergemål, rett til nødvendig helsehjelp, samtykkekompetanse
  • Pårørendes belastninger: tap- og sorgreaksjoner, avlastningsmuligheter
  • Møte med hjelpeapparatet: informasjon om tilbud i kommunene og søknadsrutiner
  • Mulighet for å sette i gang selvhjelps- / samtalegruppe for pårørende

Pårørendeskolen er gratis.

Kurskveldene: 
De fire kurskveldene avholdes på kulturhuset i Vennesla følgende onsdag og torsdager: 18. februar samt 3., 11. og 18. mars - alle dager mellom kl 17.30 - 20.30. 
Påmelding innen 1. februar på telefon 38 15 09 60 (Venneslaheimen)

Aktuelle linker:

Kontaktinformasjon