Litt om prosjektet - åpningsarrangement - navnekonkurranse

Dagsturhytta plassering kartAgder fylkeskommune har i samarbeid med Sparebankstiftelsen SR-bank satt i gang et prosjekt med å få satt opp 25 attraktive og like dagsturhytter innen 2025 – en i hver kommune.
Hensikten med dagsturhyttene er å skape attraktive turmål som kan bidra til at flere kommer seg ut på tur i hverdagen der de bor. Målet er at dagsturhyttene skal gi mer friluftsliv, økt fysisk aktivitet og gode naturopplevelser for både fastboende og tilreisende i Agder. Alle de 25 kommunene i Agder har gjort vedtak om at de ønsker å sette opp dagsturhytte i sin kommune.

Hva er Dagsturhytta Agder?
Dagsturhytta Agder skal være et sted hvor man kan ta en pause på turen, spise matpakka, få litt varme, treffe andre, oppleve naturen omkring og kanskje bla i en bok. Hyttene har et fotavtrykk på 28 m2, og skal være åpne hele året. Hyttene er ment for dagsturer, og kan ikke benyttes til overnatting. Hyttene skal ligge nært kommunesenteret eller større befolkningskonsentrasjoner og gåturen til hyttene skal ikke ta lenger tid enn 20-45 minutter. Dette øker sjansen for at hyttene benyttes av mange gjennom hele året. 
Hyttene skal eies av kommunene som også må sørge for drift, tilsyn og vedlikehold. I Iveland vil vi ha et toalett like i nærheten.

Per 14. februar har seks av hyttene åpnet for allmenn ferdsel. Resterende åpner i løpet av året, samt noen i 2024. Her kan du se oversikten

Åpningsarrangement:
Vi planlegger vårt åpningsarrangement fredag 16. juni kl. 18.00. Ytterligere informasjon kommer i løpet av våren

Navnekonkurranse - Hva skal hytta hete?:
Vi inviterer nå til navnekonkurranse! Navnet bør ha relevans til det geografiske stedsnavnet eller historie knyttet til stedet. I tillegg anbefales det at navnet på hytta slutter på en av følgende endelser: - hytta, - blikk, - stua, - syn eller - bua. Premie til vinnerforslaget.
Konkurransen varer frem til 25. mai. Benytt vårt elektroniske skjema for innspill

Dagsturhytta terreng 2
Idyllisk beliggenhet ca 250 meter vest for Berefjell. Foto: Siri Skagestein
Dagsturhytta merket
Seniorrådgiver Helge Håverstad har markert hvor dagsturhytta plasseres. Foto: Siri Skagestein

Kontaktinformasjon