Søknaden sendes elektronisk via Kristiansand kommune sin nettløsning (link i høyre kolonne).