Innstiller til kommunestyret

Det er formannskapet som fremmer budsjett innstilling til kommunestyret. Innstillingen fra formannskapet skal være tilgjengelig for offentligheten i to uker før kommunestyret sin endelig behandling. 
Vi har lagt ut to versjoner av innstillingen:

  • Hele behandlingen i formannskapet (rådmannens innstilling, forslag og votering i formannskapet samt endelig innstilling). Les dokumentet (pdf)
  • "Kun" innstillingen. Les dokumentet (pdf)

Eventuelle merknader til formannskapets innstilling, kan sendes inn via vårt elektroniske skjema innen onsdag 8. desember.

Kommunestyret behandler budsjett og økonomiplan torsdag 9. desember kl. 18.00. Møte sendes direkte via våre hjemmesider. 

Kontaktinformasjon