Innstiller til kommunestyret

Det er formannskapet som fremmer budsjett innstilling til kommunestyret. Innstillingen fra formannskapet skal være tilgjengelig for offentligheten i to uker før kommunestyret sin endelig behandling. 
Vi har lagt ut to versjoner av innstillingen:

  • Hele behandlingen i formannskapet (rådmannens innstilling, forslag og votering i formannskapet samt endelig innstilling). Les dokumentet (pdf)
  • "Kun" innstillingen. Les dokumentet (pdf)

Kommunestyret behandler budsjett og økonomiplan torsdag 10. desember kl. 18.00. Møte sendes direkte via våre hjemmesider. 

Kontaktinformasjon