Søkere på våre stillinger

Tabellen under viser aktuelle søkerlister til de fire ulike stillingsannonsene vi nylig har hatt ute.

Stillingsbenevnelse: Antall søkere: Søkerliste:
Fagarbeider Drift & utvikling 23 Oversikt (pdf)
Regnskapskonsulent 12 Oversikt (pdf)
Vikariater i barnehagen 16 Oversikt (pdf)
Sykepleier 4 Oversikt (pdf)

Kontaktinformasjon