Lang og tro politisk tjeneste

KS har i mange år delt ut hedersbevis til folkevalgte og tilsatte. Medaljen kan tildeles folkevalgte og tilsatte som har utført en fortjenstfull samfunnsgagnlig virksomhet av særlig betydning for sin kommune eller fylkeskommune. For folkevalgte kreves det minimum 24 års funksjonstid.

Både Brynjulf Aagesen (24 år) og Øyvind Skaiaa (28 år) har lang fartstid i det politiske miljø, noe følgende oversikt viser:

Brynjulf Aagesen:

 • Kommunestyret 1983-1987
 • Ordfører 1987-1991
 • Ordfører 1991-1995
 • Kommunestyret 2007-2011
 • Kommunestyret 2011-2015
 • Kommunestyret 2015-2019
   

Øyvind Skaiaa:

 • Kommunestyret 1971-1975
 • Kommunestyret 1979-1983
 • Kommunestyret 1983-1987
 • Kommunestyret 1991-1995
 • Kommunestyret 2007-2011
 • Kommunestyret 2011-2015
 • Kommunestyret 2015-2019

Begge to har i tillegg vært med i formannskapet i flere perioder samt vært ledere i politiske utvalg.

Nåværende kommunestyre var onsdag kveld samlet til en avslutning på Dølen hotel, og det var i den forbindelse at de to erfarne politikerne fikk overrakt KS` hedersbevis.
Verken Brynjulf Aagesen eller Øyvind Skaiaa blir med i den neste fire års perioden.

Nytt kommunestyre konstitueres torsdag 24. oktober.   

Aktuelle linker

Kontaktinformasjon