Øvelse

Det vil foregå en stor beredskapsøvelse på Birkeland i morgen. Iveland kommune er med på denne øvelsen, og det innebærer at både nødetater (politi, brannvesen, ambulanse), samt sivilforsvar og kommune vil delta. Øvelsen vil først og fremst berøre området rundt kommunehuset.

Kontaktinformasjon