Festdag på Vatnestrøm

Gjennom prosjektet har man bygget ny gang- og sykkelveg fra Vatnestrøm oppvekstsenter og ut til riksvei 405. Det er også lagt nye rør for vann og kloakk i samme område. Hele prosjektet har kostet omlag 7 millioner kroner, og er finanisert gjennom ATP-prosjektet (3 millioner) samt kommunale midler.

Tirsdag 25. juni vil ordfører Gro-Anita Mykjåland foreta den offisielle åpningen sammen med barna på Vatnestrøm. Det blir taler, bevertning og kanskje en liten overraskelse!
Velkommen alle sammen.

Gang- sykkelveg Vatnestrøm plakat
 

Kontaktinformasjon