Elevutstilling - Mennesket mot naturen

Elevene i 10.klasse ved Iveland skole stiller ut skulpturarbeidene sine på Åkle. De har jobbet med gjenbruksmaterialer for å lage skulpturer med fokus på miljø. Elevene valgte et tema å fordype seg i og skapte et tredimensjonalt kunstverk som belyser de aktuelle temaene. Det har vært mye hardt arbeid og godt samarbeid blant elevene for å fullføre prosjektet. Det er viktige temaer som får fokus i utstillingen. Elevene har blant annet valgt å jobbe med tema CO2-utslipp, global oppvarming og utryddelse av dyrearter. Skulpturene er bygget opp av gamle data og tastaturdeler. Skulpturene vil være utstilt i biblioteket på Åkle fra påske, de er vel verdt å se.
Menneske mot naturen plakat
Klikk på bildet for større versjon

Presentasjon av kunstnerne

Tre skulpturer 1500x441-ny
Klikk på bildet for større versjon

1. Tusen ord, men ingen stemme - Tema: Plastforurensing i havet: 
Utdrag fra muntlig presentasjon av tema: «Hvert minutt kommer det 15 tonn plast i havet, det må vi gjøre noe med. Mange dyr dør av for mye plast i havet og verdens naturforbund sier at innen 2050 vil det ære mer plast enn fisk i havet». 
Elever: Ingrid Håverstad Dovland og Maja Pitschel.

2. Smeltende håp - Tema: Isen smelter og isbjørnene settes i fare:
Utdrag fra muntlig presentasjon av tema: «Når isen smelter trues isbjørnene. Det kan få store konsekvenser for både mennesker og isbjørnene. Når isen smelter øker vannstanden, da kan land bli oversvømt». 
Elever: Kari Marie Breland og Andine Løvdal.

3. Verdens undergang - Tema: Ødeleggelser fra tsunami:
Utdrag fra muntlig presentasjon av tema: «Global oppvarming og CO2 utslipp kan føre til mer ekstremvær. Da kan tsunamier bli enda mer ødeleggende. Dette går spesielt ut over fattige land».
Elever: Nicholas Dahl og Olav Thortveit.

Tre skulpturer 1500x500-ny
Klikk på bildet for større versjon

4. Starten på slutten - Tema: Forurensning av planeten vår:
Utdrag fra muntlig presentasjon av tema: «Forurensing er spredning av stoffer til luft, vann eller jord som fører til ulempe eller skade på helse og trivsel for mennesker, dyr og planter». 
Elever: Bertine Løvdal og Inger Helen Syvertsen.

5. Verden varmes - Tema: CO2 utslipp fra store fabrikker:
Utdrag fra muntlig presentasjon av tema: «CO2 utslipp er blitt et stort problem. Ved for mye produsering av CO2 ødelegges jorda, vann stiger, dyr dør og det vil bli flere naturkatastrofer».
Elever: Sander Håverstad Fjermeros og Erik Stedal.

6. Tiden smelter bort - Tema: Dyreutryddelse som konsekvens av global oppvarming:
Utdrag fra muntlig presentasjon av tema: «Den globale oppvarmingen er så ekstrem at dyr mister livet. Det er viktig å ta vare på dyrene for å beholde økosystemet vårt».
Elever: Amalie Frigstad og Lara Hulsebeek.

Kontaktinformasjon