Aktuelle dokument

På siden "Kommunale planer og styringsdokument" finner du til enhver tid kommunens overordna planer og vedtak, med kommuneplan og budsjett/økonomiplan som de to viktigste.

Kommunestyret vedtok "Budsjett 2019 - økonomiplan 2019-2022" i møte 13. desember. I denne artikkelen har vi lagt ut to versjoner:

Kontaktinformasjon