Informasjon - Kontaktinformasjon

Presentasjonen finner sted i kommunestyresalen, og møtet er åpent for alle.
 
Vi vil presentere rådmannens prioriteringer på en oversiktlig og grei måte fredag 8. november. Det er videre utarbeidet et elektronisk skjema der man har mulighet til å komme med innspill til dokumentet. Samtlige innspill vil bli forelagt formannskapet, og siste frist for innspill er mandag 18. november kl. 12.00.

Kontaktinformasjon: