Dagens arrangement

I dag hadde vi storfint besøk i Iveland! Akmal Ali, imam og leder av Muslimsk union i Agder, var invitert til obligatorisk dag for flyktninger i Iveland. En hel dag var satt av til diverse informasjon om introduksjonsprogrammet, i tillegg til foredrag og dialog med Akmal Ali. Til denne delen var også frivillige og ansatte som møter flyktninger til daglig invitert.

Tre timer var satt av, men vi skjønte snart at vi kunne brukt dobbelt så lang tid. Imamen snakket varmt og engasjert om å være muslim i Norge, og vi fikk et innblikk i noen av koranens tekster. Mange spørsmål kom opp, og iveren ble etter hvert så stor at tolkene fikk problemer med å følge opp alt. Utfordringer i forhold til språk og norske tradisjoner var vi også inne på. Ikke alt kan løses, men mye blir lettere når en får snakket om det.
Gjensidig forståelse og respekt gikk som en rød tråd gjennom det som ble formidlet.

En stor takk til alle som deltok, og ikke minst takk til Akmal Ali, og instituttet Plattform v/Omar Sadiq, som gjorde besøket mulig.

På bildet har vi de fleste som var tilstede denne dagen (beklager noe dårlig kvalitet (klikk på bildet for større versjon)):
Muslimsk dag - alle

 

Aktuell link

  • Plattform - Norsk institutt for forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme

Imam Akmal Ali 
Imam Akmal Ali, leder av Muslimsk union i Agder

Kontaktinformasjon