Hva er Tufteparken?

Tufteparken er et prosjekt utviklet og ledet av Lasse Tufte. Det hele startet i 2011 da ideen bak prosjektet ble til. I løpet av et år gikk etableringen av en utendørs treningspark fra ide til virkelighet, og den første Tufteparken stod ferdig i Asker.

Tufteparken er per i dag først og fremst navnet på en utendørs treningspark bestående av enkle metallkonstruksjoner til bruk for egenvektstrening. De tilsammen 10 apparatene som Tufteparken består av er designet på en slik måte at øvelser kan utføres av alle, uansett forutsetninger - derfor variasjon av høyder, bredder og avstander på utformingen av apparatene. Apparatene er utviklet basert på erfaringer og internasjonale standarder på høyder og gripeflater. Apperatene er tilpasset norske brukere, og norske værforhold.

Hvorfor en Tuftepark?

Erfaringsmessig er majoriteten som bruker Tufteparken "den vanlige mannen/kvinnen i gata" - barnemødre, pappaer i pappaperm, syklister, turgåere og andre mosjonister. Men parken kan også benyttes av eldre under rehabilitering som gjør enkle øvelser gitt av behandler, og/eller ungdommer med eller uten treningserfaring som enten ønsker et supplement til organisert idrett/treningssenter, eller som ikke ønsker å delta på disse arenaene.

I mindre kommuner etableres Tufteparker for å skape større grad av bolyst, for å øke den generelle aktiviteten og dermed bedre folkehelsen. I tillegg er det ønskelig å skape en sosialisering og sette fokus på mestring og motivasjon gjennom morsom aktivitet fremfor trening som en nødvendighet. Parkene settes opp for å nå både de yngre og de eldre, og det ønskes å skape en arena hvor hele familien kan være representert og samtidig ha et godt utbytte av aktiviteten uavhengig av treningsbakgrunn og målsetting.

Hvordan bruke Tufteparken?

Som nevnt er apparatene i Tufteparken designet på en slik måte at øvelser kan utføres av alle, uansett forutsetninger. Det er utarbeidet et skilt i metall med en oversikt over omtrent 20 basisøvelser i ulik vanskelighetsgrad tilpasset alle aldre og forutsetninger. Dette illustreres med bilde av startposisjon, eventuelt midtposisjon, og sluttposisjon på øvelsene, vist av en menneskelig animasjonsfigur. Men husk!! Det er bare fantasien som setter grenser for aktiviteten som velges.

Parken vil være tilgjengelig for greuppetreninger, men vil også kunne benyttes på egenhånd. Den er tilgjengelig for alle i friluft. Ta gjerne kontakt med Iveland idrettslag eller frisklivssentralen i Iveland dersom du ønsker mer infomasjon.

Tuftepark-øvelser

Kontaktinformasjon