Kort om budsjett dokumentet

Iveland kommune vil oppleve at den økonomiske handlefriheten blir strammere i økonomiplanperioden, og rådmannen har gjennom sitt forslag til budsjett/økonomiplan lagt til rette for at driftsbudsjettet tilpasses våre fremtidige inntekter. Det nye inntektssystemet fører til at Iveland får mindre penger i direkte tilskudd og mer pr innbygger.

Kommunen har gjennomført flere store investeringer de siste årene, og noen følger også i denne økonomiplanperioden. Den største er utvidelse av Skaiå barnehage til 15 mill kr fordelt med 5 mill kr i 2019 og 10 mill kr i 2020. Investeringene er nødvendig for å stimulere til fortsatt vekst og utvikling, og et ønske om flere innbyggere de neste årene.

Tilknyttede elementer / linker

Videre behandling

  • Formannskapet tirsdag 14. november kl. 09.00 (budsjettdrøfting)
  • Tjenesteutvalget onsdag 22. november kl. 18.00
  • Formannskapet tirsdag 28. november kl. 09.00
  • Kommunestyret torsdag 14. desember kl. 17.00

Formannskapet sin innstilling legges ut på våre hjemmesider senest torsdag 30. november. 

Kontaktinformasjon