Du kan ringe gratis fra fasttelefon. Ringer du fra mobiltelefon kan du bli ringt tilbake dersom du skulle ønske det. Det er et lavterskeltilbud for deg med økonomiske problemer eller om du står i fare for å få økonomiske problemer. Tjenesten kommer i tillegg til Iveland kommunes økonomiske rådgivning.

Telefonnummer er: 800 45353. Du kan også sende e-post til 800gjeld@nav.no.

Økonomirådstelefonen kan:

  • Hjelpe deg med å få oversikt over din økonomiske situasjon.
  • Svare på konkrete spørsmål og gi generelle råd og gjeldsproblematikk som for eksempel inkasso, tvangssalg av bolig, utleggstrekk, rettslig og utenrettslig gjeldsordning.
  • Gi råd og veiledning om hvordan du kan forberede deg til et møte med NAV, namsmannen eller andre instanser.
  • Henvise deg til riktig instans dersom du trenger mer hjelp utover det du kan få fra NAV.