Iveland kommune vil oppleve at den økonomiske handlefriheten blir strammere i økonomiplanperioden. Vi opplever bl.a. at småkommunetilskuddet reduseres med ca 2,7 mill kr, endringer i eiendomsskatten på verk og bruk gir oss reduserte inntekter på 3,2 mill kr og veksten i frie inntekter er på kun 1,3%.
I sitt budsjettforslag har rådmannen foreslått å bruke 109,4 mill kr i 2017. De påfølgende årene må budsjettet reduseres med omlag 3,5 mill kr. Denne utfordringen vil man se nærmere på gjennom 2017.

I økonomiplanperioden foreslår rådmannen å investere for ca 40 mill kr. De tre største prosjektene er byggetrinn 2 ved Iveland skole (10,5 mill kr (2017)), nytt renseanlegg på Skaiå (5 mill kr (2019 og 2020)) og G/S veg sanering VA Vatnestrøm (3 mill kr (2018)). Noen andre investeringsprosjekt er bl.a.:

  • Opparbeidelse av tomter på Bjørnehatten (2 mill kr)
  • Uteområde mellom skole og Ivelandshallen (2,5 mill kr)
  • Opprusting asfalt, veier og bruer ( 2 mill kr)

I tilknytning til denne artikkelen finner du hele budsjettdokumentet. Avgifter og betalingssatser for 2017 samt Investeringer 2017-2020 ligger ved som egne filer.

Videre tidsplan:

  • Tirsdag 15. november - Formannskapet (budsjettdrøfting)
  • Onsdag 23. november - Tjenesteutvalget  
  • Tirsdag 29. november - Formannskapet (budsjettbehandling)
  • Torsdag 15. desember - Kommunestyret (endelig vedtak)

Fædrelandsvennen har omtalt saken nå i kveld.