Stengningen vil finne sted mellom kl. 09.00-14.00 og skyldes nødvendig vedlikehold på veien.

Kartskissen viser det aktuelle området.