Formannskapet består av sju representanter:

 • Gro-Anita Mykjåland og Tellef Honnemyr (Sp)
 • Sig Tove Aasen (Ap)
 • Odd Håvard Dahle (Venstre)
 • Odd Ivar Aasen (Krf)
 • Lars Arnfinn Flatelid (Frp)
 • May Britt Topland (Høyre) 

Senterpartiet, Arbeiderpartiet og Venstre fremmet et forslag som fikk fire stemmer og flertall. Vedtaket lyder som følger:

 1. Med bakgrunn i plan og økonomiutvalgets vedtak i Vennesla kommune, Iveland kommunes geografiske plassering i Kristiansandsregionen, samt utredningsrapportens innhold finner Iveland kommunestyre det ikke hensiktsmessig å gå videre i forhandlinger om et fremtidig stor-Kristiansand på nåværende tidspunkt.
 2. Iveland kommunestyre ønsker i henhold til brev datert 6. mars 2015 å gå i videre dialog med Vennesla for å vurdere muligheten for å bygge en ny kommune mellom Vennesla og Iveland. Iveland kommunestyre ønsker parallelt å utrede muligheten for å bestå som egen kommune med utvidende samarbeid med Vennesla kommune og andre nærliggende kommuner der målet er å sikre innbyggerne gode og effektive tjenester.
 3. Kommunestyret setter ned et forhandlingsutvalg ved konstituering av nytt kommunestyre den 22. oktober bestående av ordfører, varaordfører og en representant fra opposisjonen.
 4. Kommunestyret utarbeider et mandat der målet med utredningene er å fremskaffe et godt beslutningsgrunnlag for valg av fremtidig kommunestruktur for innbyggerne i Iveland kommune.
 5. De endelige utredningene legges frem for innbyggerne i Iveland kommune før kommunestyret i Iveland tar en beslutning om fremtidig kommunestruktur sommeren 2016.

Kristelig folkeparti fremmet følgende forslag:

 1. Iveland kommune setter i gang en egen utredning for å avklare om det er mulig økonomisk å fortsette som egen kommune gitt forskjellige scenario/trusselbilder vedrørende kommunens fremtidige inntekter/utgifter. Formannskapet er referansegruppe for utredningen.
 2. På nåværende tidspunkt finner en det ikke aktuelt å gå videre med reelle forhandlinger med andre kommuner.

Dette forslaget fikk en stemme.
Høyre og Frp støttet rådmannens innstilling.
Saksprotokollen for denne saken er tilgjengelig i høyre kolonne.

Endelig behandling av saken finner sted i kommunestyret torsdag 10. september kl. 18.00.

Fædrelandsvennen var tilstede under behandlingen og gjengir en del av debatten på sine nettsider, link i høyre kolonne (abonnement).