Den nye gang- og sykkelveien på Skaiå nærmer seg ferdigstillelse. 
Agder Energi og Iveland kommune inviterer nå til en markering av at trafikksikkerheten i området er blitt vesentlig bedre for myke trafikanter. De viktigste brukergruppene vil være representert ved elever fra Iveland skole og barn fra barnehagen på Skaiå. Ordfører Gro-Anita Mykjåland foretar den offisielle åpningen av veien. Fremmøte ved den nye parkeringsplassen utenfor barnehagen på Skaiå. Det blir enkel servering.