Det vil være en del soldater i uniform og med våpen som vil patruljere området.
Iveland kommune er blitt orientert om at det hele vil gå rolig for seg.