Tilskudd til boligbygging

Til sammen seks prosjekt mottok tilskudd gjennom denne positive ordningen i 2020. Kommunestyret vedtok torsdag 15. april 2021 å sette av inntil 1,8 mill kroner for en ny runde.
Reglementet er som tidligere. 

Aktuelle linker:

Bygge søknader

Byggesøknader hører inn under enhet for Drift og utvikling og behandler alle typer byggesaker. Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) har samlet alle byggeregler og skjemaer på nettsiden sin
 
Søknad om avkjørsel / Søknad om dispensasjon fra byggegrense:
Statens vegvesen har i samarbeid med KS utviklet digitale tjenester for søknad om avkjørsel og søknad om dispensasjon fra byggegrense langs offentlige veier. 

Bygg nær strømlinjer og anlegg:
Hvis du skal bygge i nærheten av en ledning, nettstasjon (transformator) eller annet anlegg fra Agder Energi Nett AS, er det krav til avstand mellom bygg / bygningsdeler og nettanlegg.

Tilknyttede elementer / linker

Agder fylkeskommune:

Kontaktinformasjon