Tilskuddsordning for bygging av ny bolig

Iveland kommune ønsker å bidra til at familier og privatpersoner kan bygge og bo i kommunen. Vi har topp moderne skoler og full barnehagedekning. Vår nye tilskuddsordning skjal gjøre det enklere for folk flest å kunne bygge bolig i kommunen vår. Dersom du har spørsmål og/eller ønsker å nytte deg av denne tilskuddsordningen, kan du kontakte enhetsleder Egil Mølland (908 75 626) og/eller søke via vårt elektroniske skjema.

Reglement for tilskudd til bygging av ny bolig i Iveland kommune (vedtatt 16. april 2020, revidert 11. juni 2020):

§1 Innsending av søknad: 
Søknad sendes på skjema via Iveland kommunes nettsider www.iveland.kommune.no. Drift og utvikling behandler innkomne søknader med utgangspunkt i dette reglement.

§2 Hvem kan søke
Privatpersoner. Det kan kun utbetales tilskudd en gang per husstand. Støtte kan tildeles dem som har søkt etter 16. april 2020 for nybygg etter ordningen om å stimulere til nybygg. Søker må vise til at søker har tomt eller har lovnad om tomt. Søker må via bank vise til at søker har mulighet til å finansiere et nybygg.

§3 Hva kan man søke om
Det kan søkes om tilskudd dersom du bygger ny enebolig, tomannsbolig eller ny enhet i et boligprosjekt med flere boenheter. Kommunens tilskudd innvilges ikke til nybygg av mobile boliger, minihus eller microhus.

§4 Hvor mye kan man søke om
Tilskuddsrammen er avhengig av hvilken type boligtype som etableres. Maksimalt tilskudd i forbindelse med bygging av ny bolig:
1. Enebolig kr 300 000,-
2. Tomannsbolig kr 200 000,-
3. Boligprosjekt med flere boenheter kr 100 000,-

§5 Krav til bolig
Boligen skal være beregnet for personer som vil bygge og bo i Iveland kommune. Boligen må ha minimum 3 soverom (gjelder for enebolig og tomannsbolig), eller 2 soverom for boligprosjekt med flere enheter.

§6 Utbetaling av tilskuddet
Tilskuddet utbetales ved utstedt ferdigattest og dokumentasjon på at den som får tilskuddet er den som har adresse og skal bo i boligen. Registrert postadresse og registrert adresse i folkeregisteret.

§7 Vedståelsesfrist for tilskuddet
Tilskuddet er gjeldende 2 år fra datering av tilsagnsbrevet. Etter 2 år vil tilsagnet bli trukket tilbake uten videre varsel. Kommunen forbeholder seg retten til å trekke tilskuddet tilbake, hvis retningslinjer ikke blir fulgt eller misligholdt.

Reglementet (pdf)

Bygge søknader

Byggesøknader hører inn under enhet for Drift og utvikling og behandler alle typer byggesaker. Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) har samlet alle byggeregler og skjemaer på nettsiden sin
 
Søknad om avkjørsel / Søknad om dispensasjon fra byggegrense:
Statens vegvesen har i samarbeid med KS utviklet digitale tjenester for søknad om avkjørsel og søknad om dispensasjon fra byggegrense langs offentlige veier. 

Bygg nær strømlinjer og anlegg:
Hvis du skal bygge i nærheten av en ledning, nettstasjon (transformator) eller annet anlegg fra Agder Energi Nett AS, er det krav til avstand mellom bygg / bygningsdeler og nettanlegg.

Tilknyttede elementer / linker

Agder fylkeskommune:

Kontaktinformasjon