Saker til behandling

Formannskapet har følgende saker til behandling:

  • Budsjett for kontrollarbeid i Iveland kommune 2023 
  • Økonomiplan 2023 - 2026, budsjett 2023 
  • Søknad om bytte av boligtomt 
  • Søknad om kjøp av tomt i Vatnestrøm industriområde 
  • Kollektiv transport i Iveland 
  • Arrangementstøtte NM i orientering 2023 
  • Strategiplan idrett og friluftsliv - Spillemidler 2023 

Saksdokumenter

Kontaktinformasjon