Under "Planer" - "Styringsdokument" vil du finne sentrale dokument som er styrende for driften av Iveland kommune. Diverse planer og budsjett-dokumentene er en naturlig del av denne oversikten.
Kommunestyret sitt budsjettvedtak fra 15. desember 2016 vil bli samkjørt med rådmannens opprinnelige budsjettdokument. Det endelige (og gjeldende) styringsdokumentet vil legges ut på aktuell side.