Vi har dessverre fremdeles problemer med vårt saksbehandlingssystem. Av den grunn blir også denne møteprokollen lagt ut i pdf-format. 
Så snart vi kan samsnakke med systemet vil møteprokollene bli lagt ut i innsynsmodulen.

Budsjett 2017 / økonomiplan 2017-2020:
Formannskapet behandlet bl.a. budsjett 2017 og økonomiplan 2017-2020 i sitt møte på tirsdag. Mot slutten av dokumentet, som du finner i tilknytning til denne saken, kan du lese hele behandlingen samt deres innstilling til kommunestyret 15. desember.