Formannskapet har bl.a. lagt inn 2 mill kr til fiberutbygging i investeringsbudsjettet. Gjennom driftsbudsjettet er det bl.a. lagt inn tilskudd til private veier, sommerjobb for ungdom, mopedopplæring samt midler til opprettelse og drift av et nytt barne- og ungdomsråd i 2015.

I høyre kolonne finner du hele saksbehandlingen med forslag og avstemming samt formannskapet sin innstilling til kommunestyret. Det anbefales å lese hele innstillingen for å få et helhetlig inntrykk.
Kommunestyret behandler budsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018 torsdag 11. desember kl. 17.00 (merk tidspunkt).