Budsjettdebatt på 90 minutter

Møteprotokollen blir klar neste uke, men lydfilene er nå tilgjengelig på våre hjemmesider. Her kan du høre på debatten til de ulike sakene som ble diskutert i går kveld.

Kommunestyret vedtok blant annet å innvilge Iveland frivilligsentral en økonomisk støtte på kr. 50.000,- (mp3). Dette skyldes bortfall av inntekter i forbindelse med korona pandemien.

Her finner du lydfilene til samtlige saker.

Kontaktinformasjon