Tretten saker var til behandling torsdag i forrige uke.
Budsjett 2016 / Økonomiplan 2016-2019 var en av sakene. Vedtaket er tilgjengelig i tilknytning til denne saken og på egen side under "Planer" - "Styringsdokument".

Betalingssatsene gjeldende fra 01.01.2016 vil bli oppdatert i løpet av måneden.